Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Τοποθέτηση της "Επόμενης Μέρας" για τον Προϋπολογισμό 2012 του Δήμου Μυκόνου
15.12.2011

Προς : ΔΣ Μυκονου
Θεμα:  Προυπολογισμός 2012

Αγαπητοί συνάδελφοι:
Ο προϋπολογισμός του 2012, που μας παρουσιάζετε σήμερα, σοβαρά και υπεύθυνα είμαστε υποχρεωμένοι, εάν προχωρήσετε, να τον καταψηφίσουμε, γιατί είναι:
παράνομος και σε αντίθεση με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50698 περί «Οδηγίες για την
-         κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων”» και

-         ανάλγητος και χωρίς αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών θεμάτων σε ομάδες δημοτών μας από την επίδραση της οικονομικής κρίσης που περνά η χώρα μας.
Γι’ αυτό καταρχήν, σας προτείνουμε να τον πάρετε πίσω, να συνεργαστούμε και να έρθει ένας άλλος νόμιμος και ευαίσθητος κοινωνικά προϋπολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις σημαντικές ελλείψεις και παρανομίες που έχει αυτός ο προϋπολογισμός:
1.       Δεν υπάρχουν στο ταμείο, τα χρήματα για να καλύψουν το σύνολο των οφειλομένων από τιμολόγια της 31-12-2011, αλλά ούτε έχουν δεσμευτεί συγκεκριμένα έσοδα του 2012 που θα εξυπηρετήσουν την εξόφληση αυτών των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα της 31-12-2011 (κωδικός 5) ανέρχονται σε 2.476.154,14 € ή 3.000.000,00 € (δε γνωρίζουμε γιατί υπάρχει διαφορά), ενώ τα οφειλόμενα στον κωδικό 81 ανέρχονται σε 7.015.469,43 €.


2.       Η τακτική κατανομή (ΚΑΠ) που έχει εισπραχθεί μέχρι την 31-12-2011, κωδικός 06, ανέρχεται σε 2.131.955,75 € και αντί να μειωθεί κατά 15% όπως προβλέπει η προαναφερθείσα υπουργική απόφαση, δηλαδή κατά 319.793,00 €, προϋπολογίζεται αυξημένη κατά 117.760,80 €.

3.  Δεν έχουν εκκαθαρισθεί τα εισπρακτέα από προηγούμενα έτη έσοδα που είναι επισφαλούς βεβαίωσης καθότι είναι κλεμμένα, όπως προβλέπει και η ανωτέρω απόφαση.

4.       Εκτός αυτού, δεν περιλαμβάνονται και δεν αναλύονται τα έσοδα από προηγούμενα χρόνια (τέλη παρεπιδημούντων, τέλη ακαθαρίστων εσόδων κλπ) που δεν έχουν βεβαιωθεί και πρέπει να βεβαιωθούν για να μην παραγραφούν και τα χάσει ο Δήμος.

5.       Για όλα τα κόστη μισθοδοσίας των υπαλλήλων, σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεν έχει λάβει υπόψη του ο προϋπολογισμός το ενιαίο μισθολόγιο που επέβαλε το κράτος που θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από 1-11-2011 και πείτε μας γιατί δεν εφαρμόστηκε. Προϋπολογίζεται το ίδιο κόστος για την μισθοδοσία με αυτό του 2011, ενώ με βάση το νέο ενιαίο μισθολόγιo των δημοσίων υπαλλήλων, είναι αρκετά μειωμένο.

Θεωρούμε ότι αυτά που σας αναφέρουμε είναι αρκετά, για να σας αποδείξουμε τη μη νομιμότητα αυτού του προϋπολογισμού και δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες ανάλυσης διαφόρων παράλογων αριθμών που περιλαμβάνει, πέρα από τα παραπάνω. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε:
-          Βεβαιωθέντα μέχρι την 31-12-2011, μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 289.835,09 € (κωδικός 0112) και προϋπολογισμός των ίδιων εσόδων 50.000,00 €.

Η συζήτηση του προυπολογισμού γίνεται  σε μια κρίσιμη στιγμή για την τοπική οικονομία . Τα μεγέθη δυστυχώς κινούνται σε αρνητική τροχιά.  Ταυτόχρονα οι προβλέψεις για το μέλλον ειναι ζοφερές. Η πορεία των προκρατήσεων για τον τουριστικό τομέα είναι στάσιμη, μέσα στην γενική αβεβαιότητα που επικρατεί, λόγω τών διλημμάτων,  δραχμή ή ευρώ , 23 % ΦΠΑ  ή 16%..  Η απεγνωσμένη παρατήρηση του προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών του Δημου,  στο προηγούμενο συμβούλιο,  της 12ης  Δεκεμβρίου, περί σωρείας καταγγελιών για πολεοδομικές παραβάσεις, πρέπει να μας προβληματίσουν.  Ο Δημοτικός προϋπολογισμός πρέπει σαν αιχμή του, στην δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, να έχει τουλάχιστον δύο μείζονες προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες.

Πρώτον, πρέπει να συμπεριλαμβάνει μέτρα κοινωνικής προστασίας, προς ευπαθείς ομάδες του νησιόυ μας.  Μέτρα όπως, η απαλλαγή των δημοτικών τελών κατά 50% σε δημότες με εισόδημα κάτω απο 15.000 ευρώ, σε πολύτεκνες οικογένειες και ΑΜΕΑ ανεξαρτήτου εισοδήματος. Κατάργηση των συνδρομών στην μούσικη σχολή και στις δραστηριότητες του ΑΟ Μυκόνου, και συμψηφισμό μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του ΤΑΠ.
Δεύτερον, μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας – οπώς Ιδρυση Κέντρου Επιχειρηματικότητας για ενημέρωση και ένταξη σε ευρωπαικά προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της στήριξης της επιχειρηματικότητας.  Απαλλαγή απο δημοτικά τέλη σε επιχειρήσεις που θα Ιδρυθούν το 2012-14.  Η εξοικονόμηση πόρων και ο αναπροσδιορισμός της διαχείρισης των οικονομικών του δήμου ειναι προυπόθεση μίας τέτοιας πρωτοβουλίας.  Οι πηγές χρηματοδότησης μπορούν να προέλθουν απο μείωση κατα 40%  των μισθών ή αντιμισθιών του Δημάρχου και Αντιδημάρχων, των προέδρων των Νομικών προσώπων του Δήμου,  οπως επίσης και περικοπή των αποζημιώσεων των αιρετών.  Επίσης μείωση των προαιρετικών δαπανών , περικοπή της κατανάλωσης καυσίμων, προμήθειες με δημοπρασίες και οχι απ’ευθείας αναθέσεις.
Η ευθύνη μας απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν ειναι μονόδρομος .  Μπορούμε να κάνουμε τον Δήμο μας μηχανισμό πραγματικής εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών.

Για την δημοτική παράταξη ‘’Μύκονος Επόμενη-Μέρα’’
Ανδρέας Ν. Φιορεντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου