Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Καθημερινές εικόνες στην Μύκονο του 2012

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιδράσουμε...

 Τέτοια αδιαφορία δεν πρέπει να έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν τα τελευταία 20-30 χρόνια...

Μία Δημοτική Αρχή που συνεχίζει με τρόπο αλαζονικό τις σπατάλες χωρίς να τηρεί ούτε στο ελάχιστο τους κανονισμούς, ήταν επόμενο κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.

Το δυστυχές για τους Μυκονιάτες, είναι ότι μαζί με την Δημοτική Αρχή και την αλαζονική συμπεριφορά της, τιμωρούνται κι οι ίδιοι που την επέλεξαν να διαχειριστεί τις τύχες του νησιού μας. 

Μία δημοτική αρχή, που με το έτσι θέλω έφερε έναν παράνομο προϋπολογισμό έχοντας την απαίτηση να ψηφιστεί από την αντιπολίτευση και να εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο, ρίχνει τώρα το φταίξιμο για τις δικές της αποτυχίες στους άλλους.

Η δημοτική αρχή πληρώνει τα λάθη της, την ανικανότητά της και την αλαζονεία της, και είναι η ίδια υπεύθυνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νησί!!!

Καλό θα είναι να το καταλάβουνε το συντομότερο και να βάλουνε τα κεφάλια κάτω 
και να καθαρίσουνε το νησί!!!

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Όργιο παραβάσεων και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος επί Κουσαθανά-Μέγα στον Δήμο Μυκόνου
Η εφημερίδα "Κοινή Γνώμη" δημοσίευσε το πόρισμα της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Οικονομικό Έτος 2009 σχετικά με τους Δήμους των Κυκλάδων. 

"Η έκθεση καταδεικνύει διαφθορά και ανεξέλεγκτη σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Στενός δημόσιος τομέας και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, μοίραζαν αφειδώς εκατομμύρια ευρώ για παράτυπες και παράνομες δαπάνες, σε απευθείας αναθέσεις έργων, προσλήψεις, μισθούς, επιδοτήσεις. Οι μη νόμιμες δαπάνες εξαπλασιάστηκαν το 2009 συγκριτικά με το 2008, φθάνοντας από τα 106,4 εκατ. ευρώ στα 657,7 εκατ. ευρώ. Για τους Δήμους
των Κυκλάδων, η έκθεση είναι αποκαλυπτική. 500.000 ευρώ σε μη θεωρημένες δαπάνες που έχουν να κάνουν με αμοιβές σε εταιρίας συμβούλων για σεμινάρια εργαζομένων, παραγωγή διαφημιστικών cd και επιχορηγήσεις σε Συλλόγους. Στο πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2009, γίνεται αναφορά στους Δήμους Μυκόνου, Πάρου, Νάξου, Σαντορίνης και Ερμούπολης".
 

Το Mykonensis παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Δήμο Μυκόνου κατά το έτος 2009, την πρώτη χρονιά Δημαρχίας του Αθαν. Κουσαθανά-Μέγα.

"Δαπάνες λειτουργικές και μη
Με την 67/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφη αθεώρητο το 1399/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε αμοιβή εταιρίας συμβούλων για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη διεξαγωγή σεμιναρίων για τους υπαλλήλους του Δήμου και άλλες συναφείς υπηρεσίες, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη, η οποία δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετούσε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 66/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφησαν αθεώρητα τα 1401 και 1408/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 46.556, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσαν δαπάνη προμήθειας διαφημιστικών cd και μακετών για την προβολή του Δήμου, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α΄), για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.

Δικηγόροι
Με την 113/2009 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 275/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.500, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε στην καταβολή δικηγορικής αμοιβής και εξόδων για την εκπροσώπηση του Δήμου σε διάφορες υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την αιτιολογία ότι, κατά το ποσό των 1.854 ευρώ που αφορούσε στην καταβολή εξόδων, η δαπάνη δεν εντελλόταν νομίμως, αφού δεν επισυνάπτονταν τα αντίστοιχα παραστατικά, κατά παράβαση των διατάξεων του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 A΄).

Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Οικονομικές ενισχύσεις
Με την 60/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφη αθεώρητο το 1372/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.000, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε επιχορήγηση Κυνηγετικού Συλλόγου, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ., δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση συλλόγων που δεν είναι αθλητικοί ή πολιτιστικοί. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Παροχές σε είδος
Με την 33/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφη αθεώρητο το 648/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 46.143, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε στην καταβολή σε χρήμα της αξίας του μη χορηγηθέντος γάλακτος για τα έτη 2007 και 2008, με την αιτιολογία ότι δεν προέκυπτε κανένας λόγος αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου να χορηγήσει εγκαίρως στο προσωπικό του το γάλα που δικαιούνταν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 31119/19.1.2008 (ΦΕΚ 990 Β΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 34/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφη αθεώρητο το 647/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 76.406, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε στην καταβολή σε χρήμα των μη χορηγηθέντων ειδών ένδυσης για τα έτη 2005 και 2006, με αιτιολογία ότι δεν προέκυπτε κανένας λόγος αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου να χορηγήσει τα είδη αυτά στο προσωπικό του, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 2/12342/0022/20.3.2003 (ΦΕΚ 441, Β΄), όπως ισχύει.

Προμήθειες
Με την 47/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφησαν αθεώρητα τα 1079, 1080, 1082 και 1083/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 25.286,63, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσαν στην καταβολή του τιμήματος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, με την αιτιολογία ότι οι αγορασθείσες ποσότητες υπερέβαιναν κατά 5.384 λίτρα πετρελαίου και 1.210 λίτρα βενζίνης τις ανά μήνα ποσότητες που προβλέπονται από την Υ.Α. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93 Β΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν."

Πηγή: Κοινή Γνώμη, 29.03.2012, σελ. 12.

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Όργιο αυθαιρεσιών και νομιμοποιήσεων στη Μύκονο

Αναδημοσίευση από alphatv.gr 27/03/2012

"Όργιο πολεοδομικών παραβάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μύκονο, με πρωταγωνιστές επιτήδειους που χτίζουν αυθαίρετα και σπεύδουν να τα νομιμοποιήσουν, εκμεταλλευόμενοι τον νόμο περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Καταγγελία για κατασκευή αυθαιρέτου κατατέθηκε ακόμη και σε βάρος του προϊσταμένου της Πολεοδομίας της Μυκόνου, ο οποίος όμως έστειλε τους υφισταμένους του, έλεγξαν το σπίτι του και το βρήκαν απόλυτα νόμιμο.
Στη συνέχεια μάλιστα υπέγραψε ο ίδιος το έγγραφο, που αθώωνε τον εαυτό του. Για αυτή την απίστευτη υπόθεση υπήρχε διπλή παρέμβαση των Εισαγγελικών Αρχών."

 Δείτε το ρεπορτάζ στο link του Alpha TV

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Σεμινάριο Ελεύθερης Κατάδυσης στην Μύκονο!!Η Κατερίνα Τοπούζογλου διοργανώνει στη Μύκονο σεμινάριο ελεύθερης κατάδυσης με ομιλητή/εκπαιδευτή τον κ.Σταύρο Μπακανδρέα από τις 29 Μαρτίου εώς και την 1η Απριλίου για τη βελτίωση των επιδόσεων άπνοιας και κυρίως για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της υποβρύχιας αλιείας.
Ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο από τον κ.Μπακανδρέα που θα διαρκέσει 4 ημέρες, με θεωρητικά μαθήματα στο Obati και πρακτικά στη θάλασσα.
Ο κ. Μπακανδρέας είναι Εκπαιδευτής εκπαιδευτών τρίτου επιπέδου ελεύθερης κατάδυσης ΕΟΥΔΑΤΚ, Εκπαιδευτής τεσσάρων αστεριών CMAS, εκπαιδευτής PADI OWSI, Διευθυντής εκπαίδευσης στα σχολεία εκπαιδευτών ε/κ της Ομοσπονδίας, πτυχίο προπονητού Γ.Γ.Α. Καταδύσεων Αʼ τάξεως και πτυχίο προπονητού Τεχνικής Κολύμβησης Γʼ τάξεως, μέλος της ΑΙDΑ HELLAS, υπήρξε μέλος της Εθνικής ομάδας υποβρύχιας αλιείας, συμμετείχε σε αγώνες Τεχνικής Κολύμβησης και σε αγώνες κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων ανοικτής θάλασσας με Πανελλήνιες διακρίσεις,
όπως καταλαβαίνετε το σεμινάριο θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
...λένε οι παλιοί
"Καλός ψαροτουφεκάς δεν είναι αυτός που βγάζει ψάρια, αλλά αυτός που επιστρέφει σπίτι του"
και συμφωνουν και οι νεότεροι.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής spearfishing.mykonos@gmail.com & τηλ: 6945558831
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την δημοσίευση
Κώστας Κ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Mykonensis: Είμαστε νησιώτες και η λατρεία μας για την θάλασσα είναι δεδομένη. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις - και στην Μύκονο έχουμε τέτοια παραδείγματα - η λατρεία αυτή μπορεί να μετατραπεί σε τραγωδία. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι το σημαντικότερο είναι η ανθρώπινη ζωή, όπως λέει και το παραπάω σημείωμα. Όσοι έχουμε μία ιδιαίτερη σχέση με την θάλασσα και την κατάδυση είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις βασικές αρχές ασφάλειας στο νερό. Το σεμνάριο Ελεύθερης Κατάδυσης που διοργανώνει η Κατερίνα αποσκοπεί σε ακριβώς αυτό, να απολαμβάνουμε την χαρά της κατάδυσης με ασφάλεια χωρίς να διακινδυνεύουμε την ζωή μας.

Το θέμα της εβδομάδας: Μεταλλεία Μυκόνου, η δεύτερη χωματερή του νησιού

Καταγραφή και παρουσίαση απορριμμάτων και αποβλήτων 
που έχουν πεταχτεί στα Μεταλλεία της Μυκόνου. 

Δεκάδες τόνοι σκουπιδιών από ότι υλικό μπορεί να φανταστεί κανείς, 
βρίσκονται πεταμένα διάσπαρτα στην συγκεκριμένη περιοχή.

Μπάζια, ψυγεία, στρώματα και σίδερα αποτελούν τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα που βλέπει κανείς να είναι πεταμένα στις γαλαρίες, στους γκρεμούς αλλά και πάνω στον δρόμο.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους...


Νομίζουμε ότι έχουν ξοδευτεί πολλά εκατομμύρια στην Μύκονο για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, όχι μόνο σε υπηρεσίες αλλά καισε υποδομές και σε εξοπλισμό. 

Η σημερινή κατάσταση που αντικρύζει κανείς στα μεταλλεία, αποδεικνύει ότι κάποιος δεν έχει κάνει καλά την δουλειά του, δημιουργώντας μία δεύτερη χωματερή στο νησί.

Τα παράπονα των κατοίκων είναι δικαιολογημένα, η κατάσταση έχει ξεφύγει και κάτι πρέπει να γίνει.

Αναμένουμε μία αιτιολογημένη απάντηση από τις αρμόδιες αρχές 
για την κατάσταση των μεταλλείων και κυρίως έργα.

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Ρεπορτάζ από τον 2ο Εθελοντικό Καθαρισμό στο Διαλισκάρι

Ο 2ος καθαρισμός στην παραλία δίπλα στο Διαλισκάρι έχει αρχίσει..

Αυτήν την φορά είμαστε 13 άτομα, 10 μεγάλοι και 3 μικροί εθελοντές 
που παίρνουν το βάπτισμα του πυρός..
Η μικρή μας φίλη Αρετή δεν κολλάει στα δύσκολα, σέρνωντας μία παλέτα.. 
Η Κατερίνα καθαρίζει τον βυθό προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια από θαλάσσης.

Σύνολο 43 σακούλες μαζέψαμε τις οποίες τις φορτώσαμε στις καρότσες του Κωσταντή και του Βαγγέλη που μας γλιτώσανε από μεγάλο κόπο!!


 Εδώ η Μαριάννα, με τον Κωσταντή και τον γιο τους Παναγιώτη, 
έναν από τους 3 μικρούς εθελοντές μας!!
Συγχαρητήρια σε όλους όσους βρέθηκαν σήμερα στο Διαλισκάρι, για την εθελοντική προσφορά τους στον καθαρισμό της παραλίας.

Ένας προς ένας, οι εθελοντές μας σήμερα ήταν ο Δημήτρης ο Χανιώτης, ο Βαγγέλης με την σύζυγο του και την κόρη τους, ο Κωσταντής με την σύζυγό του Μαριάννα και τον γιο τους Παναγιώτη, η Ιλιάνα Κουσαθανά με την μαμάς της Tamar, την φίλη της Roberta και την Αρετή,
η Κατερίνα και ο Τάσος. 

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Καθαρισμός Παραλίας Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Λόγω Εθνικής Εορτής την Κυριακή, σας περιμένουμε το Σάββατο 24.03 στις 12:00 το μεσημέρι, για να βοηθήσουμε όλοι μαζί να αποκτήσει το νησί μας ακόμα μία καθαρή και ελεύθερη παραλία.
 
Εξ άλλου δεν απομένουν πολλά ακόμα ελεύθερα Σαββατοκύριακα για πολλούς.. 

Προορισμός μας και πάλι το Διαλισκάρι (η 1η παραλία μετά την Φτελιά προς Πάνορμο) αφού η παραλία έχει ακόμα πολλά σκουπίδια.


Θα χρειαστούμε ένα τρέιλερ ή κάποιου είδους καρότσα για την μεταφορά την σκουπιδιών. Αν κάποιος που διαθέτει κάτι τέτοιο θέλει να έρθει θα είναι πολύ σημαντική η βοήθειά του.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Έγγραφη ειδοποίηση στον Δήμο για αποκομιδή του δελφινιού

Με έγγραφη ειδοποίηση που έλαβε ο Δήμος Μυκόνου από τον Κηνίατρο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Μυκόνου κ. Ρόζο, κατόπιν παρέμβασης της Νεανική Δράσης, καλείται να απομακρύνει και να θάψει το άτυχο δελφίνι που ξεβράστηκε από τον περασμένο Ιανουάριο στον Άι Γιάννη τον Διακόφτη.

Πάνω: Η απάντηση του Αγροτικού Κτηνιάτρου Μυκόνου κ. Ρόζου στην έγγραφη ειδοποίηση της Νεανικής Δράσης.

Κάτω: Η έγγραφη ειδοποίηση του Κτηνιάτρου προς τον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Μυκόνου για να μαζέψουν και να θάψουν το δελφίνι.


Αν και μετά από αυτήν την εξέλιξη, το δελφίνι παραμείνει στην παραλία τις επόμενες μέρες, τότε η Νεανική Δράση θα αναγκαστεί να κανει την δουλειά του Δήμου.

Τυροκομείο Μυκόνου


Η οικογένεια Κουκά εχει κατασκευάσει ένα υπερσύγχρονο Τυροκομείο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, στο Παλαιόκαστρο στην Άνω Μερά.

Για όσους αναρωτιούνται, μόνο τυχαία δεν είναι η ενασχόληση της οικογένειας αφού διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό βοοειδών στις Κυκλάδες.

Ο υιός Θοδωρής, με σπουδές πάνω στο αντικείμενο, είναι ο ιθύνων νους αυτής της πρωτοποριακής πρωτοβουλιας για τα Μυκονιάτικα δεδομένα.   
 

Σήμερα, η ποιότητα του "Τυροκομείου Μυκόνου" απολαμβάνει αναγνώρισης που ξεφεύγει από τα στενά όρια της Μυκόνου, προμηθεύοντας με Μυκονιάτικα τυριά όχι μόνο την ντόπια αγορά (σούπερ μάρκετς, εστιατόρια κτλ.) αλλά και την αντίστοιχη σε περιοχές όπως η Αθήνα.