Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Προβλήματα και ελλείψεις Β/βαθμιας εκπαίδευσης στην Μυκονο


Υπ'  όψη των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Μυκόνου

Προβλήματα και ελλείψεις σε Γυμνάσιο , Λύκειο και ΕΠΑΛ Μυκόνου

    1)   Ελλείψεις και κενά εκπαιδευτικών  

Τα κενά των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νησί είναι τα εξής:
Στο Γυμνάσιο δεν υπάρχει καθηγητής μουσικής και καθηγητής πληροφορικής για να καλύψει 11 ώρες εβδομαδιαίως , απουσιάζει καθηγητής αγγλικών για 5 ώρες και θεολόγος  για 8 ώρες εβδομαδιαίως. Στο ΕΠΑΛ Μυκόνου υπάρχει κενό μηχανολόγου καθηγητή με αποτέλεσμα να μην γίνονται διδακτικές ώρες στο συγκεκριμένο μάθημα, το οποίο είναι και μάθημα κατεύθυνσης για τη Β και Γ τάξη του ΕΠΑΛ και κενό θεολόγου με αποτέλεσμα το μάθημα να μη διδάσκεται καθόλου στου μαθητές του ΕΠΑΛ. Επίσης υπάρχει κενό μαθηματικού για 10 ώρες εβδομαδιαίως

Πρόταση: Είναι ανάγκη να συνταχθεί άμεσα μια επιστολή από το Δημοτικό Συμβούλιο προς το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Σύρου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων μέσω της οποίας θα αιτείται την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών του νησιού.

2)
Κτιριακές υποδομές του ΕΠΑΛ

Ένα βασικό πρόβλημα στη λειτουργία του ΕΠΑΛ είναι οι ελλείψεις και η δυσκολίες που αφορούν στις κτιριακές του εγκαταστάσεις. Οι μαθητές του ΕΠΑΛ αναγκάζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση να μετακινούνται στα εργαστήρια του σχολείου τα οποία στεγάζονται σε άλλο κτίριο, στην περιοχή της Φτελιάς. Το γεγονός αυτό αφενός δημιουργεί προβλήματα και αντιξοότητες στην λειτουργία και την περαίωση των μαθημάτων αλλά και πρόσθετους κινδύνους, καθώς πολλοί από τους μαθητές δεν χρησιμοποιούν το λεωφορείο για τη μετακίνησή τους από το ένα σχολείο στο άλλο αλλά ιδιωτικά μέσα (μηχανάκια), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι που αφορούν την ασφάλεια και τη σωματική τους ακεραιότητα. Αφετέρου αυτή η κινητικότητα και αστάθεια αποσυντονίζει και απορυθμίζει τη λειτουργία του σχολείου και τη διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων. Εξάλλου η συστέγαση του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Μυκόνου δημιουργεί επιπλέον προβλήματα λόγω στενότητας χώρου.


Πρόταση: Είναι άμεση ανάγκη να ξεκινήσει η διαδικασία έγερσης και δημιουργίας μιας νέας σχολικής μονάδας για το ΕΠΑΛ Μυκόνου. Τη στιγμή μάλιστα που μηνιαίως δαπανάται ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για την ενοικίαση του κτιρίου στη Φτελιά, τίθεται το ερώτημα  “κατά πόσο συμφέρει τον Δήμο και τους πολίτες της Μυκόνου μια τέτοια δαπάνη μηνιαίως” και  “κατά πόσον συμφερότερο θα ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα έγερσης μιας νέας σχολικής μονάδας”.

3)
Σχολική επιτροπή και υποχρηματοδότηση

Θύματα των συνεχών περικοπών και στο χώρο της Παιδείας είναι και οι Σχολικές Επιτροπές οι οποίες υποχρηματοδοτούνται πλέον από το ελληνικό κράτος, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα που αφορούν στη δυνατότητα εξασφάλισης των απαραίτητων κονδυλίων για τις αναγκαίες δαπάνες για τα σχολεία. (πετρέλαια, αναλώσιμα προιόντα σχολείων κλπ)

Πρόταση: Να γίνουν από τη πλευρά του Δήμου όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια από πλευράς σχολικών επιτροπών για τη ασφαλή, σωστή και ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το επόμενο χρονικό διάστημα και στο εξής.

                                            Α΄ ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου