Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Προϋπολογισμός Δήμου Μυκόνου 2012: Οι μ&%*$#ες επιστρέφονται!


"Ο προϋπολογισμός του Δήμου Μυκόνου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την παράταξη του κ. Μέγα (Ενωμένη Μύκονος) και τον κ. Αντώνη Κουσαθανά (Μυκονιάτικη Άνοιξη), αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις της μείζονος αντιπολίτευσης (Επόμενη Μέρα), και επέστρεψε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως μη αιτιολογημένος με την εντολή στον Δήμαρχο να τον ξαναφέρει σε Δημοτικό Συμβούλιο!"
Με έγγραφό της προς τον Δήμαρχο Μυκόνου στις 18/01/2012 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (η οποία ελέγχει τους Προϋπολογισμούς των Δήμων) επιστρέφει πίσω τον Προϋπολογισμό του 2012 ο οποίος δεν μπορεί να γίνει δεκτός αφού είναι αδύνατο να ελεγχθεί και ζητάει από τον Δήμαρχο να υποβληθεί εκ νέου με τα στοιχεία που απαιτούνται.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στο έγγραφο:

"Σας γνωρίζουμε ότι ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 του Δήμου σας που μας στείλατε δεν αιτιολογείται και ως εκ τούτου, όπως έχει υποβληθεί, δεν μπορεί να ελεγχθεί."

Και εξηγεί στην συνέχεια ότι πρέπει "στην αιτιολογημένη έκθεση που συντάσσει η Οικονομική Επιτροπή (να) τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα στοιχεία η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τυχόν αυξομειώσεις της. Στην περίπτωσή σας", λέει το έγγραφο αναφερόμενο στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας, "απλώς αναγράφονται-παρατίθενται ποσά χωρίς καμία αιτιολογία." Κατόπιν τούτου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητά από τον Δήμαρχο να στείλει τα εξής προκειμένου να ελεγχθεί ο Προϋπολογισμός του 2012:

1. Το τεχνικό πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δημοτικού Συμβουλίου διορθωμένα με τους Δημοτικούς Συμβούλους που μειοψήφισαν καθώς και τον λόγο της μειοψηφίας τους.
2. Αναλυτική αιτιολογημένη έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής όπου θα αιτιολογείται κάθε εγγραφή που διαφοροποιείται από τις αποδόσεις του προηγούμενου έτους.
3. Απολογισμό οικονομικού έτους 2011.
4. Πίνακα με όλους τους υπαλλήλους του Δήμου και τις ετήσιες αποδοχές τους.
5. Πίνακα με όλα τα ανεξόφλητα τιμολόγια με ημερομηνία έκδοσης, επωνυμία, αιτιολογία, αξία.

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι σχετικά με τα ανεξόφλητα τιμολόγια, η μείζον αντιπολίτευση της "Επόμενης Μέρας" είχε ζητήσει στις 15/12/2011 από τον Δήμαρχο και την πλειοψηφούσα παράταξη να αποσύρουν τον Προϋπολογισμό και να τον συντάξουν στα πλαίσια της νομιμότητας, αφού όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν "Δεν υπάρχουν στο ταμείο, τα χρήματα για να καλύψουν το σύνολο των οφειλομένων από τιμολόγια...αλλά ούτε έχουν δεσμευτεί συγκεκριμένα έσοδα του 2012 που θα εξυπηρετούσαν την εξόφληση αυτών των υποχρεώσεων."

Το γεγονός αυτό ήταν ένας από τους λόγους που ανάγκασαν τους συμβούλους της "Επόμενης Μέρας" να καταψηφίσουν τον Προϋπολογισμό του 2012 από την στιγμή μάλιστα που ο Δήμαρχος παρά τις έντονες και δικαιολογημένες ενστάσεις τον έφερε προς ψήφιση.

Οι ενστάσεις αυτές τελικά φαίνεται ότι ήταν δικαιολογημένες κι αυτό το επιβεβαιώνει σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία ζητά από τον Δήμαρχο να υποβάλλει εκ νέου προς ψήφιση τον Προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα στοιχεία που απαιτούνται.

Αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα ο Δήμος μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου