Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Πολυ μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα του συνεταιρισμού ΜΟΙΚΟΝΟΣ!!!


Ελάτε στην αποθήκη του Αστικού Συνεταιρισμού Μ ΟΙΚΟ ΝΟΣ (απέναντι από τον συνεταιρισμό υδραυλικών) Δευτέρα- Σάββατο 7:30 – 12:00 και 16:30- 21:00

Τι ανακυλωνουμε; 1 σχόλιο: