Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Όργιο παραβάσεων και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος επί Κουσαθανά-Μέγα στον Δήμο Μυκόνου
Η εφημερίδα "Κοινή Γνώμη" δημοσίευσε το πόρισμα της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Οικονομικό Έτος 2009 σχετικά με τους Δήμους των Κυκλάδων. 

"Η έκθεση καταδεικνύει διαφθορά και ανεξέλεγκτη σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Στενός δημόσιος τομέας και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, μοίραζαν αφειδώς εκατομμύρια ευρώ για παράτυπες και παράνομες δαπάνες, σε απευθείας αναθέσεις έργων, προσλήψεις, μισθούς, επιδοτήσεις. Οι μη νόμιμες δαπάνες εξαπλασιάστηκαν το 2009 συγκριτικά με το 2008, φθάνοντας από τα 106,4 εκατ. ευρώ στα 657,7 εκατ. ευρώ. Για τους Δήμους
των Κυκλάδων, η έκθεση είναι αποκαλυπτική. 500.000 ευρώ σε μη θεωρημένες δαπάνες που έχουν να κάνουν με αμοιβές σε εταιρίας συμβούλων για σεμινάρια εργαζομένων, παραγωγή διαφημιστικών cd και επιχορηγήσεις σε Συλλόγους. Στο πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2009, γίνεται αναφορά στους Δήμους Μυκόνου, Πάρου, Νάξου, Σαντορίνης και Ερμούπολης".
 

Το Mykonensis παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Δήμο Μυκόνου κατά το έτος 2009, την πρώτη χρονιά Δημαρχίας του Αθαν. Κουσαθανά-Μέγα.

"Δαπάνες λειτουργικές και μη
Με την 67/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφη αθεώρητο το 1399/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε αμοιβή εταιρίας συμβούλων για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη διεξαγωγή σεμιναρίων για τους υπαλλήλους του Δήμου και άλλες συναφείς υπηρεσίες, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη, η οποία δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετούσε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 66/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφησαν αθεώρητα τα 1401 και 1408/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 46.556, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσαν δαπάνη προμήθειας διαφημιστικών cd και μακετών για την προβολή του Δήμου, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α΄), για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.

Δικηγόροι
Με την 113/2009 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 275/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.500, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε στην καταβολή δικηγορικής αμοιβής και εξόδων για την εκπροσώπηση του Δήμου σε διάφορες υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την αιτιολογία ότι, κατά το ποσό των 1.854 ευρώ που αφορούσε στην καταβολή εξόδων, η δαπάνη δεν εντελλόταν νομίμως, αφού δεν επισυνάπτονταν τα αντίστοιχα παραστατικά, κατά παράβαση των διατάξεων του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 A΄).

Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Οικονομικές ενισχύσεις
Με την 60/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφη αθεώρητο το 1372/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.000, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε επιχορήγηση Κυνηγετικού Συλλόγου, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ., δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση συλλόγων που δεν είναι αθλητικοί ή πολιτιστικοί. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Παροχές σε είδος
Με την 33/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφη αθεώρητο το 648/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 46.143, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε στην καταβολή σε χρήμα της αξίας του μη χορηγηθέντος γάλακτος για τα έτη 2007 και 2008, με την αιτιολογία ότι δεν προέκυπτε κανένας λόγος αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου να χορηγήσει εγκαίρως στο προσωπικό του το γάλα που δικαιούνταν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 31119/19.1.2008 (ΦΕΚ 990 Β΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 34/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφη αθεώρητο το 647/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 76.406, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε στην καταβολή σε χρήμα των μη χορηγηθέντων ειδών ένδυσης για τα έτη 2005 και 2006, με αιτιολογία ότι δεν προέκυπτε κανένας λόγος αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου να χορηγήσει τα είδη αυτά στο προσωπικό του, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 2/12342/0022/20.3.2003 (ΦΕΚ 441, Β΄), όπως ισχύει.

Προμήθειες
Με την 47/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφησαν αθεώρητα τα 1079, 1080, 1082 και 1083/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 25.286,63, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσαν στην καταβολή του τιμήματος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, με την αιτιολογία ότι οι αγορασθείσες ποσότητες υπερέβαιναν κατά 5.384 λίτρα πετρελαίου και 1.210 λίτρα βενζίνης τις ανά μήνα ποσότητες που προβλέπονται από την Υ.Α. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93 Β΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν."

Πηγή: Κοινή Γνώμη, 29.03.2012, σελ. 12.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου