Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Η συνταγματική προστασία των ακτών, σύμμαχός μας στην επαναφορά της ελεύθερης πρόσβασης στον Άι Γιώρη!!!

Άρθρο 24 του Συντάγματος, παράγραφος 1: "Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός".

Ερμηνεία: "Δεδομένου ότι οι ακτές αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος προστατεύονται συνταγματικά. Η συνταγματική προστασία των ακτών περιλαμβάνει την κατά φυσικό προορισμό χρήση τους και ιδίως τη διασφάλιση του δικαιώματος της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτές καθώς επίσης και την κοινοχρησία αυτών". Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (http://www.organismosathinas.gr/External%20files/Omada%20akton/PARALIES_DIKHG_SYLL.pdf)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου