Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

ΣΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ!!!


Σήμερα Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012 έρχεται προς ψήφιση στην Βουλή το νέο μνημόνιο, δηλαδή ο νόμος για την νέα δανειακή σύμβαση που εξασφάλισε η κυβέρνηση.

"Το νομοσχέδιο, που διχάζει ήδη τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και των δύο μεγάλων κομμάτων, θα έρθει σε τρία άρθρα: ένα για το PSI, ένα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ένα τελευταίο που θα εξουσιοδοτεί τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Βενιζέλο να υπογράψουν τη νέα δανειακή σύμβαση και να συζητήσουν από εδώ και στο εξής τα ζητήματα που αφορούν στο μνημόνιο και το «κούρεμα».Τα μέτρα θα εξειδικεύονται σε εφαρμοστικό νόμο που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός δεκαπενθημέρου.

Η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που υπογράφει η Ελλάδα με το νέο μνημόνιο σημαίνει ότι για να τους διευκολύνουμε να μας δανείσουν αποδεχόμαστε τους όρους τους. Ποιοί είναι αυτοί οι όροι και τι σημαίνουν για την Ελλάδα φαίνεται από το Άρθρο 13 της Σύμβασης.


13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
(1) Η παρούσα Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.
(2) Τα Μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
(3) Ο Όρος 13(2) εφαρμόζεται προς όφελος του ΕΤΧΣ. Κατά συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται στον όρο 13(2) δεν εμποδίζει το ΕΤΧΣ από το να εκκινήσει διαδικασίες αντιδικίας (οι"Διαδικασίες") στα δικαστήρια του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους ή του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας Σύμβασης και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αποδέχεται αμετάκλητα την υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, το ΕΤΧΣ θα μπορεί να εκκινήσει παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες από μια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες.
(4) Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από
αναγκαστικό νόμο.

Το νέο μνημόνιο σημαίνει νέα σκληρότερα μέτρα και εκ νέου παραίτηση από τα δικαιώματά μας στα περιουσιακά μας στοιχεία αν δεν εφαρμόσουμε με επιτυχία τα μέτρα που μας επιβάλλουν. Η άνευ όρων υποταγή της Ελλάδας με τις αποικιοκρατικού τύπου συμφωνίες με τους δανειστές συνεχίζεται. Ο ελληνικός λαός σήμερα πρέπει να βάλει ένα φρένο και να οδηγήσει σε παραίτηση τον διορισμένο πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου