Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Εκπροσώπηση της Ξενοδοχείας από τον Ανδρέα Φιορεντίνου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών για την Ανάπτυξη στο Νότιο Αιγαίο!

Ο κ. Ανδρέας Φιορεντίνος εκπροσώπησε τον ξενοδοχειακό κλάδο της Μυκόνου σε πρόσφατη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών στην Βουλή. Παρακάτω ακολουθούν οι θέσεις που εξέφρασε ο κ. Φιορεντίνος.

"Προς: Πρόεδρο της Επιτροπής
Θέμα: Συγκοινωνία –Υγεία- Περιβάλλον- Τουριστική Ανάπτυξη

Η κοινωνία μας σήμερα δείχνει πολύ πιο έτοιμη από προηγούμενα χρόνια να αγκαλιάσει τον τουρισμό. Δείχνει να διαμορφώνει αργά αλλά σταθερά αυτό που λέμε τουριστική συνείδηση. Να πιστεύει στην ποιότητα, να καταλαβαίνει ότι η καλή συνεργασία, αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν που δεν είναι μόνο ο ιδιώτης επιχειρηματίας, είναι η τοπική κοινωνία, η τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι η κεντρική διοίκηση. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι συνθέτουν και συνδυάζουν το τουριστικό προϊόν.
Η λεκτική αναγνώριση της σημασίας του τουρισμού ικανοποιεί μεν την αυτοπεποίθηση του επιχειρηματικού κλάδου, όμως δεν αρκεί για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του.  Η επανειλημμένα δημόσια εκφρασμένη θέση ότι ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση που ξεπερνά κομματικές σκοπιμότητες, πρέπει να μετουσιώνεται και σε πολιτική πράξη.  Σε πολιτική προτεραιότητα με βάση ένα καλά μελετημένο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Η Σύσταση κοινής Εταιρείας Μάρκετινγκ ΕΟΤ και ΣΕΤΕ για τη δημιουργία  σύγχρονης εικόνας της χώρας και των τουριστικών προορισμών της καθώς και της αποτελεσματικής προώθησής της αποτελεί ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σχέδιο. Έχει ήδη εξαγγελθεί από τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού και το καταστατικό της, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο είναι έτοιμα. Πρέπει να νομοθετηθεί άμεσα για να προλάβουμε τη θερινή τουριστική περίοδο του 2012.Η πορεία του τουριστικού τομέα δεν είναι βεβαίως αυτόνομη, αλλά συνδέεται άρρηκτα με τις εξελίξεις σε αερομεταφορές   (Το 80%, περίπου, των τουριστών διακινείται μέσω των αεροδρομίων) και στην ακτοπλοΐα. Και για την ακτοπλοϊκή διασύνδεση των νησιωτικών περιοχών είμαστε ανήσυχοι. Πρέπει να διασφαλιστεί άλλως θα γίνουμε μάρτυρες πολύ δυσάρεστων επιπτώσεων.
Περαιτέρω, πρέπει να επέλθει πλήρης άρση του καμποτάζ στην κρουαζιέρα. Νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λιμανιών και μαρινών της χώρας ως ανωνύμων εταιρειών. Ζήτημα τεράστιας σημασίας για την κρουαζιέρα και τον θαλάσσιο τουρισμό, το οποίο έχει καθυστερήσει υπερβολικά. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ακτοπλοία που οδηγείται στην καταστροφή με ανυπολόγιστες συνέπειες για τα νησιά μας. Τα αναγκαία μέτρα είναι εξαιρετικά επείγοντα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο άλλης καθυστέρησης.

Η τοπική Αυτοδιοίκηση είναι συνδιαμορφωτής του τουριστικού προϊόντος, έχοντας την αρμοδιότητα και την ευθύνη για πολύ βασικές υποδομές όπως είναι η πρόσβασης, το οδικό δίκτυο, η οδοσήμανση, η καθαριότητα, η ευταξία, η ασφάλεια, η ψυχαγωγία, ο φωτισμός, η αισθητική του δημόσιου χώρου, η οργάνωση του αστικού χώρου αν θέλετε.

Διευθέτηση χρόνου και εξορθολογισμός κόστους εργασίας
Η ολοένα αυξανόμενη ευελιξία της τουριστικής ζήτησης επιβάλει ανάλογη προσαρμογή από τη μεριά της προσφοράς, η οποία εστιάζεται στην επέκταση και ενίσχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στον τουρισμό, ιδιαίτερα στην εποχική εργασία. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ούτε των επιχειρήσεων, ούτε των εργαζομένων, με αποτέλεσμα τη σιωπηλή παραβίασή της εις βάρος όλων και κυρίως των ασφαλιστικών οργανισμών και των εσόδων του Κράτους. Με δεδομένη την έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης, άρα και της ζήτησης για προσφορά εργασίας, θα πρέπει να επιτραπεί ο καταμερισμός των χρόνων απασχόλησης και ανάπαυσης των εργαζομένων, συνολικά μέσα στο διάστημα της απασχόλησης.  Παράλληλα, θα πρέπει να εφαρμοσθεί η ηλεκτρονική κάρτα παρακολούθησης της εργασίας, έτσι ώστε να περιοριστούν / αποτραπούν τα φαινόμενα αδήλωτης εργασίας και να βελτιωθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών.
Σε ότι αφορά το μισθολογικό κόστος, θεωρούμε ότι, οι κλαδικές / ομοιοεπαγγελματικές / τοπικές συμβάσεις που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων καταγράφουν αποκλίσεις πάνω από την ΕΓΣΣΕ σε ποσοστά 20% – 40%. Για να εξασφαλιστεί η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προτείνεται η αναστολή της εφαρμογής των κλαδικών / ομοιεπαγγελματικών / τοπικών συμβάσεων για το διάστημα 2012 - 2014, με «μαξιλάρι ασφαλείας» πάντα τον κατώτατο μισθό / ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ.

Σε ότι αφορά το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη και στον ΟΟΣA κάθε μείωσή του θα συνέβαλε στην αύξηση της απασχόλησης και μέσω αυτής στην κάλυψη της διαφοράς που θα προέκυπτε για τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται μείωση κατά 10% των ασφαλιστικών εισφορών με παράλληλη εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας και της υποχρεωτικής πληρωμής μισθοδοσίας και εισφορών μέσω τραπέζης. Αυτό, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών και να καταπολεμήσει την αδήλωτη εργασία.

Σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ απαιτείται η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο συνολικό τουριστικό πακέτο (μεταφορών περιλαμβανομένων) στο 6,5% και παράλληλα, επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ της εστίασης από στο 13%.
Το τουριστικό προϊόν είναι το μόνο εξαγόμενο προϊόν στο οποίο επιβάλλεται ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό, όλοι οι ανταγωνιστές μας εντός και εκτός Ευρωζώνης, καταβάλουν αγωνιώδη προσπάθεια να το κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα. Η Ελλάδα, για την οποία τα τουριστικά έσοδα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία, έχει -με εξαίρεση τη διαμονή- το υψηλότερο ΦΠΑ από όλους τους άλλους.

Για την Ένωση Ξενοδόχων Μυκόνου

Ανδρέας Ν Φιορεντίνος
Αντιπρόεδρος ΞΕΕλλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου